Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny  został powołany uchwałą Nr XLVI/386/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (link do uchwały)

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
  • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

PUNKT INFORMACYJNY DO PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE

Znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie

Czynny jest w każda środę w godz. 16:00-18:00

tel.(22) 22 760 00 84

Informacji i pomocy udzielają pracownicy socjalni i policjanci mający bezpośredni kontakt z osobami i rodzinami uwikłanymi w przemoc.

Informacje

Liczba wyświetleń: 728
Utworzono dnia: 02.02.2017